Khách Sạn ở Hà Giang

Khách Sạn ở Hà Giang


THÀNH PHỐ HÀ GIANG
Tên Khách Sạn        Điện thoại           Địa chỉ (click xem bản đồ)
KS Hương Trà       (0219) 3862885     41 Nguyễn Huệ - Tp Hà Giang
KS Hoàng Anh       (0219) 3863559     Yết Kiêu - Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Thuỳ Dung       (0219) 3862259     Tổ 33 P.Minh Khai, TX.Hà Giang, Hà Giang‎
KS Phương Đông  (0219) 3866797     Tổ 19, Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Phương Đông  (0219) 3868979     523 Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Yên Biên         (0219) 3868229     517 Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Việt Trung       (0219) 3868403     32 Minh Khai - Tp Hà Giang
KS Công Đoàn      (0219) 3867057     Số 3 Bạch Đằng - Tp Hà Giang
KS Sao Mai          (0219) 3863019     Tổ 2 P Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Hoa Long        (0219) 3868989     Tổ 4 P Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang‎
KS Công ty XNK   (0219) 3866896     134 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Trãi- Tp Hà Giang
KS Hà Dương       (0219) 3867057     Tổ 2 P Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Huy Hoàn        (0219) 3861388     395 Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Kiến Vàng       (0219) 3868333; 0915 035036     Số 04 - Đường Yết Kiêu Tổ 5 P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang
KS Đá Vàng          (0219) 3888745; 0978 119514     65E Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
KS Ngọc Lan         (0219) 3886207     Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
NN Thủy Tiên        (0219) 3887856     19 Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
NN Tùng Phương   (0219) 3556898     PNguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Khánh Huyền    (0219) 3867009     153 Trần Hưng Đạo - Tp Hà Giang
KS Linh Hương      (0219) 3868339     88 Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
KS Cao Nguyên      (0219) 3866966     297 Nguyễn Thái Học Trần Phú - Tp Hà Giang
NN Thùy Linh         (0219) 2211868     228 Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
NN Công Dương    (0219) 3866162     537 Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
NN Thu Thủy         (0219) 3866236     135 Trần Hưng Đạo Ha Giang‎
KS Công Anh         (0219) 3867400     Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang
KS Đức Giang       (0219) 3875648      P Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Hoàng Hoa       (0219) 3863797     159 Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
KS Thanh Bình      (0219) 3804702      52 Nguyễn Du - Tp Hà Giang
KS Ngọc Anh         (0219) 3866483     P Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

HUYỆN QUẢN BẠ
Nhà khách Tam Sơn (0219) 3384654     Tổ 1 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
KS 567                     (0219) 3846129    Tổ 3 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
NN Núi Đôi                (0219) 6510789; 0972853678    Tổ 1 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
NN Anh Hoạt             (0219) 3847189; 0989 968599    Tổ 3, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ
NN Đức Thiện           0976 077784        Tổ 1 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
NN Bình Minh           (0219) 3874289     Tổ 3 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
NN Cao Quyết          (0219) 3846456     Tổ 1 - Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

HUYỆN YÊN MINH
KS Thảo Nguyên      (0219) 3852297; 0982 268819; 0915 486624    TT.Yên Minh, H.Yên Minh
NN Phương Nam:    (0219) 3852174     Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh
NN Minh Hải:           (0219) 3852109     Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh
NN Thiên Thoa:       (0219) 3852008     Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh
NN Phúc Cái:          (0219) 3852050     Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh
NN Hai Sơn            (0219) 3852091     Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh
NN Thu Khanh:        (0219) 3852035    Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

HUYỆN ĐỒNG VĂN
KS Cao Nguyên Đá   (0219) 3856868; 0944 502020    Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn
NN Hoàng Ngọc        (0219) 3856020    Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn
NN Khải Hoàn           (0219) 3856147    Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn
NN Lũng Cú              (0219) 3856216    Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn
NN Hiên Hoa             (0219) 3856216    Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn
Bác Chi                    0977 993071        Sau chợ Đồng Văn
KS Bình An              0219 3856 177     Thị trấn  Đồng Văn huyện Đồng Văn
KS Trường Anh        0947 010 773       Thị Trấn Đồng Văn
NN Quỳnh Như         0978 372 139       Thị Trấn Đồng Văn
KS Lâm Tùng           0219 3856 789      Thị Trấn Đồng Văn
KS Hoa Cương 3*    0219 3856 868      Thị Trấn Đồng Văn

HUYỆN MÈO VẠC
NN Nho Quế             (0219) 3871322    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
KS Hoa Cương         (0219) 3872888    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
NN Khâu Vai             0917 706503        Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
NN Thủy Tiên            (0219) 3350229    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
NN Việt Hưng            (0219) 3871142    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
NN Thu Vinh              01687 425084      Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
NN Mai Đào              (0219) 3871294    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
Nhà khách UBND Huyện    (0219) 3871340; (0219) 3871190    Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
Nhà khách Huyện ủy  (0219) 3871276; (0219) 3871224            Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
x
Antamtour.vn

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav